Raport curent întocmit conform prevederilor art. 113 pct. A, lit.c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si art. 122 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata

Mar, 06/27/2017 - 15:05

I. In data de 27 iunie 2017 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·         Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoti;

·         Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund, Koreacare deţine acţiuni reprezentând 0,0254% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         KB EURO Convergence Fund, Korea care deţine acţiuni reprezentând 0,0111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         Ioana Racoti, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Ordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4374% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

  1. Cu un numar de 601.190.291 voturi pentru insemnand 89,18 % din capitalul social reprezentat in adunare si un numar de 72.884.714 voturi impotriva, toate voturile exprimate in mod secret, se alege ca administrator dl. Adrian Manaicu, pentru un mandat de 4 ani, respectiv, de la 29.06.2017 pana la 29.06.2021.
  2.  Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
  3. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 iulie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
  4. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 iulie 2017 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.)

 

II. In data de 27 iunie 2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Alro S.A.

Au participat urmatorii actionari:

·         Vimetco NV, care deţine acţiuni reprezentând 84,1898 % din capitalul social, reprezentata de către Ioana Racoti;

·         Fondul Proprietatea SA Bucuresti, care deţine acţiuni reprezentând 10,2111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         Hanwha Eastern Europe Equity Fund-Master Fund,Korea care deţine acţiuni reprezentând 0,0254% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         KB EURO Convergence Fund, Korea care deţine acţiuni reprezentând 0,0111% din capitalul social, si-a exprimat votul prin corespondenta;

·         Ioana Racoti, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Stoian Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Dobra Gheorghe, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social; 

·         Popescu Constantin, care deţine acţiuni reprezentând mai puţin de 0,0001 % din capitalul social;

 

Acţionarii prezenţi la Adunarea Generala Extraordinara deţin acţiuni reprezentând 94,4374% din capitalul social.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Cu un numar de 674.075.005voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba modificarea art. 15 alin. (5) din Actul Constitutiv al Societatii ca o consecinta a alegerii unui membru al Consiliului de Administratie, astfel:

“(5) Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

·         Marian-Daniel Nastase - nascut in Bucuresti, Romania, in data de 13.05.1972, cu domiciliul in jud. Ilfov, orasul Voluntari, Str. Drumul Potcoavei nr. 5, cetatean roman, CNP 1720513470039 - Presedinte;

·         Serghei Gheorghe – nascut in Bratlav Nemirovo – Ucraina, la data de 20.05.1960, cu domiciliul in Bucuresti, Bld. Libertatii, nr. 18, bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 5, cetatean roman, CNP 1600520400171 – Vicepresedinte;

·         Gheorghe Dobra - nascut la Oinacu, sat Branistea, jud. Giurgiu, Romania, in data de 25.02.1959, cu domiciliul in Slatina, Str. Panselelor nr. 40, jud. Olt, cetatean roman, CNP 1590225284389 – membru;

·         Pavel Machitski - nascut in Irkutsk, Federatia Rusa, la data de 04.01.1983, legitimat cu pasaport tip P, nr. 53 1233404, emis la data de 16.12.2016 si valabil pana la data de 16.12.2026, cetatean rus - membru;

·         Artem Anikin - nascut la data de 5 mai 1983, cu domiciliul in Moscova, Str. Zhivopisnaya, 13-1, 99, Rusia, 123103, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P nr. 721476976 - membru;

·         Aleksandr Barabanov - nascut in Balashiha (regiunea Moscova), la data de 8 mai 1979, cu domiciliul in Balashiha, regiunea Moscova, Str. 40 Let Pobedi, nr. 13, ap. 10, Rusia, 143905, cetatean rus, identificat cu pasaport tip P, nr. 750548838 - membru;

·         Adrian Manaicu – nascut la Pitesti la data de 10.09.1964, cu domiciliul  in Bucuresti, str. Visana, nr. 5, bl. 43, sc. B, et. 2, ap. 54, sector 4, cetatean roman, CNP 1640910400202 – membru.

2. Cu un numar de 674.075.005voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Actului Constitutiv modificat conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si imputernicirea domnului Ion Constantinescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

3. Cu un numar de 674.075.005voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 18 iulie 2017 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

4. Cu un numar de 674.075.005 voturi pentru insemnand 100 % din capitalul social reprezentat in adunare, se aproba data de 17 iulie 2017 ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art. 1292 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operațiunile cu valori mobiliare, emis de C.N.V.M. (in prezent A.S.F.).

 

         Vicepresedinte C.A.                                         Director General

                       Serghei  Gheorghe                                          Gheorghe Dobra