Raport auditor - art. 82, Legea nr. 24/2017 – S 2, 2019

Mar, 01/28/2020 - 13:39

Eveniment important de raportat:

Publicarea Raportului auditorului financiar pentru actele juridice raportate in temeiul art. 82 din Legea nr.24/2017- Semestrul II 2019

Societatea ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la emiterea raportului auditorului financiar al societatii in ceea ce priveste tranzactiile incheiate conform art.82 din Legea nr.24/2017 si raportate in cursul semestrului II 2019.

Raportul auditorului financiar este disponibil si pe website-ul societatii www.alro.ro, Sectiunea Relatii cu investitorii - Raportari financiare - Situatii financiare 2019.

Raportul auditorului financiar este atasat prezentului raport curent.

 

                   Presedinte al Consiliului de Administratie                           Director General

                                 Marian Daniel Nastase                                          Gheorghe Dobra

 

Hide URL: 
Show URL