Raport auditor - art. 82, Legea nr. 24/2017 – S 2, 2018

Mie, 01/23/2019 - 17:44
Eveniment important de raportat:   
 
Societatea  ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii cu privire la emiterea raportului auditorului extern al societatii in ceea ce priveste tranzactiile incheiate conform art.82 din Legea nr.24/2017 si raportate in cursul semestrului II 2018. Raportul auditorului extern este atasat prezentului raport curent.
 
       Presedinte al Consiliul de Administratie                        Director General 
                     Marian Daniel Nastase                                    Gheorghe Dobra
Hide URL: 
Show URL