Raport al auditorului financiar independent in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 cu privire la raportarea pregatita in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 (articolul 225)

Vin, 01/27/2017 - 15:50

Catre Consiliul de Administratie al Societatii ALRO S.A.

Am efectuat anumite proceduri in conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 1/2006 asupra contractelor incluse in rapoartele anexate (Raport 30/04.07.2016; Raport 32/20.07.2016; Raport 33/23.08.2016; Raport 34/15.09.2016; Raport 36/21.10.2016; Raport f.n./12.12.2016), („rapoartele anexate”) care au fost pregatite de catre ALRO S.A. („Societatea”) in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 (articolul 225) pentru a raporta catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (“ASF”), pentru perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016. Rapoartele au fost pregatite de catre Societate pe baza documentelor legale incheiate de aceasta cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia. Responsabilitatea intocmirii acestor rapoarte revine conducerii Societatii.

Procedurile noastre au fost efectuate exclusiv asupra contractelor incheiate in perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016.

Misiunea noastra s-a efectuat in conformitate cu Standardul International privind Angajamentele de Asigurare (ISAE) 3000, „Angajamentele de asigurare, altele decat auditul sau revizuirea informatiilor financiare aferente perioadelor anterioare” text tradus in limba romana si adoptat de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Conform acestui standard, concluzia noastra se bazeaza pe procedurile pe care le-am efectuat si care sunt mentionate mai jos. Avand in vedere faptul ca procedurile pe care le-am efectuat nu sunt considerate ca fiind proceduri aferente unui audit sau unei revizuiri a situatiilor financiare intocmite de Societate sau a unei parti a acestora nu emitem o opinie de audit sau de revizuire a acestora.

Referitor la centralizatoarele anexate ale Societatii am efectuat urmatoarele proceduri:

1)      Am obtinut din partea Societatii rapoartele anexate si am verificat faptul ca semnaturile incluse in acestea sunt cele ale reprezentantilor Societatii si am comparat detaliile care sunt necesare a fi incluse in aceste rapoarte conform Legii 297/2004 (articolul 225) cu informatiile care au fost incluse in acestea de catre Societate.

2)      Pentru contractele/conventiile individuale pe care le-am analizat, asa cum sunt definite in prezentul raport, am determinat daca detaliile incluse in raport corespund sub toate aspectele semnificative cu informatiile incluse in contractele si conventiile semnate puse la dispozitia noastra, si daca acestea au fost semnate de catre reprezentantii Societatii, in conformitate cu lista semnaturilor autorizate furnizata noua. Acolo unde a fost cazul, am comparat daca detaliile incluse in raport corespund cu documentatia aferenta conventiilor si contractelor respective: partile care au semnat documentele legale; data la care documentatia a fost semnata si natura acesteia; descrierea tipului de bunuri /servicii indicate in documentatie; valoarea totala realizata sau estimata a contractelor/ conventiilor si, acolo unde a fost cazul, termenii si conditiile contractuale aferente.

3)      Am comparat daca detaliile prezentate in rapoartele anexate corespund cu informatiile pe care le-am obtinut in urma discutiilor avute cu conducerea Societatii precum si cu documentatia conventiilor/contractelor respective la nivelul de detaliu indicat in ceea ce priveste temeiul si natura conventiilor/contractelor incheiate de Societate cu partile respective.

4)      Pe baza discutiilor pe care le-am avut cu conducerea Societatii, precum si ca urmare a examinarii politicilor si procedurilor Societatii puse la dispozitia noastra, am analizat masura in care tranzactiile Societatii cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, sunt conforme cu politicile si procedurile Societatii.

5)      In masura in care exista un pret de piata pentru bunurile sau serviciile furnizate Societatii de administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si de persoanele implicate cu acestia, am discutat cu conducerea Societatii modul in care au fost stabilite aceste preturi si daca, de la caz la caz, preturile agreate corespund celor folosite de alte parti (terti), pentru servicii sau bunuri similare. In cazul in care nu exista preturi de piata disponibile, am analizat daca respectivele tranzactii sunt realizate pe baza contractelor aprobate si semnate.

Procedurile noastre au fost aplicate doar asupra contractelor incluse in rapoartele anexate, ce au fost incheiate/modificate in perioada 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2016 si care au o valoare estimata mai mare de 50.000 EUR. Nu am efectuat nici o procedura pentru a verifica daca centralizatorul include toate tranzactiile si detaliile pe care Societatea trebuie sa le raporteze conform articolului 225 al Legii nr. 297/2004 pentru aceasta perioada.

 

Concluzie

Conform procedurilor efectuate mentionate mai sus cu privire la documentele legale incluse in raportul anexat, nu am observat nimic ce ar putea sa ne determine sa consideram ca:

a)       Detaliile indicate in rapoartele anexate nu sunt in concordanta cu conventiile/contractele puse la dispozitia noastra de catre Societate.

b)       Detaliile indicate in rapoartele anexate nu sunt conforme in toate aspectele semnificative cu cerintele legale.

c)       Conventiile /contractele aferente puse la dispozitia noastra nu au fost autorizate in mod corespunzator de catre reprezentantii Societatii.

d)       Preturile convenite intre parti nu au fost acceptate de comun acord pe baza tipului de produse/servicii si a altor termeni si conditii stipulate in contractele intre parti.

e)       Termenii si conditiile tranzactiilor incluse in contractele raportate de catre Societate, efectuate cu administratorii, personalul si actionarii sai semnificativi, precum si cu persoanele implicate cu acestia, nu au fost stabilite pe baza contractelor semnate de catre Societate, in raport cu natura serviciilor si a altor termeni si conditii stipulate de catre parti.

Raportul nostru are scopul exclusiv mentionat in primul aliniat al prezentului raport cat si pentru informarea dumneavoastra si nu poate fi utilizat si pentru alte scopuri.

Prezentul raport se refera numai la rapoartele anexate in conditiile mentionate anterior si nu poate fi extins si asupra altor rapoarte ale Societatii, luate in considerare la nivel individual sau ca un tot unitar.

In numele Ernst & Young Assurance Services SRL

Alexandru Lupea, Partener                                                                                            

26 ianuarie 2017

Bucuresti, Romania