Comunicat privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 si disponibilitatea procedurii de plata a dividendelor

Vin, 04/28/2017 - 16:47

Societatea ALRO S.A. informeaza actionarii si investitorii interesati despre distribuirea dividendelor aferente exercitiului financiar 2016, acordate conform Hotararii AGOA nr.569/28.04.2017, in urma careia s-a aprobat plata unui dividend brut in valoare de 0,09417 lei/actiune, incepand cu data de 25.05.2017 (Data platii), prin intermediul Depozitarului Central S.A. Bucuresti, al Participantilor la sistemul de compensare-decontare si registru (Participanti) si al  Bancii Transilvania S.A.- agentul de plata. Impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege sau alte reglementari specifice.

Plata dividendelor se va realiza catre actionarii ALRO S.A. inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la data de 19.05.2017 (Data de inregistrare) aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.04. 2017.

Toate costurile aferente incasarii dividendelor de catre actionari, indiferent de modalitatea de plata, vor fi suportate de catre Emitent, cu exceptia costurilor de inregistrare a conturilor IBAN care vor fi suportate de catre actionari.

Procedura privind plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2016 va fi postata pe site-ul www.alro.ro, sectiunea Relatii cu investitorii-Noutati, precum si pe site-ul Depozitarului Central S.A. Bucuresti.

 

    Presedinte CA                                                                                               Director General

Marian Daniel Nastase                                                                                       Gheorghe Dobra